lördag 31 januari 2009

Hårda tider i Spanien?


Man kan nog säga att botten är nådd om en myndiget måste ta hjälp
av ett riskkapitalbolag för att klara av en affär i den här storleksordningen.

Inga kommentarer: