fredag 22 maj 2009

Kollektivt uttömmande


Och om man väljer att inte rösta i EU-valet?
Fast det alternativet kanske inte existerar i Svenska Dagbladets weltanschauung?


, , , , , ,

Inga kommentarer: