fredag 8 oktober 2010

Var finns Leif Silbersky när man behöver honom?


Brottsbalken 6 Kap. 12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90).

Någon annan är jag som hoppas att deltagarna får betalt för sin medverkan, och att TV4 tjänar pengar på programmet? Bring it on!


, , ,

Inga kommentarer: