fredag 30 juli 2010

On a side note


Här ser vi äntligen den tredje statsmakten göra vad de gör bäst: Ord för ord rapportera de andra statsmakternas budskap, utan kritisk reflektion (som till exempel det nästintill magiskt ironiska att företrädare för världens största krigsapparat anklagar andra för att ha blod på händerna).

Det känns i alla fall tryggt att veta att det finns någonstans för Johanne Hildebrandt att ta vägen när hennes kontrakt med Aftonbladet går ut.


PS. Stephen Colbert sade det bäst i ett tal till den samlade presskåren i Washington:

Here's how it works: the president makes decisions. He's the decider. The press secretary announces those decisions, and you people of the press type those decisions down. Make, announce, type. Just put 'em through a spell check and go home. Get to know your family again. Make love to your wife. Write that novel you got kicking around in your head. You know, the one about the intrepid Washington reporter with the courage to stand up to the administration. You know - fiction!, , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du ska inte tro på allt Guillou säger:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johannehildebrandt/article7414930.ab

Hamster Huey sa...

För man ska tro på vad den inbäddade stridspitten Hildebrandt säger?